Học phí/Học bổng

Học phí

Học phí được quy định theo từng loại khóa học khác nhau theo như sau đây.

 

Học bổng

Trường học của chúng tôi có một chế độ học bổng riêng, nhằm thực hiện hỗ trợ mang tính kinh tế cho các “học viên cố gắng” tại trường học.