Course

Khóa du học dài hạn

Trường học của chúng tôi thiết lập một khóa học Tiếng Nhật tổng hợp (2 năm / 1 năm 6 tháng), mục đích của khóa học nhằm tiếp nhận những du học sinh có mong muốn du học dài hạn.

 

Khóa học Tiếng Nhật tổng hợp

Khóa du học ngắn hạn

Tại trường học của chúng tôi, ngoài khóa du học dài hạn thì bạn cũng có thể học tiếng nhật trong khoảng thời gian 1 tháng tại các khóa du học ngắn hạn.

 

Khóa du học ngắn hạn